Kordegn Birgitte Johansen

Kordegnen træffes på kirkekontoret i kontorets åbningstid som er:
tirsdag , onsdag og fredag mellem 9.30 og 12.30,
samt tirsdag mellem 16.00 og 18.00.

Kirkekontoret, også kaldet præstegårdskontoret ligger:
Chr. Winthersvej 2, Fensmark, 4684 Holmegaard.
Tlf 55 54 54 14.

Kordegnen tager sig af personregistrering, og besvarer gerne
spørgsmål om navngivning, navneændringer m.v.
Kordegnen er samtidig regnskabsfører for begge kirker og menighedsråd.