FENSMARK SOGN & KIRKE

er i pastorat sammen med Rislev sogn.
Fensmark er hovedsogn, for det er her vi har præstegården med præstebolig, kirkekontoret og præstegårdssalen, hvor der holdes møder og arrangementer, og konfirmanderne går til præst.

Døbefonten

- er i brug de fleste søndage, året rundt.

6.10.13: Høstgudstjeneste i Fensmark og efterfølgende frokost og menighedsmøde i præstegårdssalen. Graverne havde sørget for en ualmindelig flot pyntning, og der var flot opbakning til Menighedsmødet, hvor menighedsrådet fortalte om deres arbejde og planer for 2014. Dejligt, at så mange er interesserede! Allie sørgede for at der blev taget billeder.