Rislev kirkegård ligger rundt om kirken.

Kirkegården drives af menighedsrådet i henhold til kirkegårdens vedtægt og i henhold til provstiets gældende takster.
Graveren står for den daglige drift.

Rislev kirkegård 2013

I forbindelse med kirkegårdsmurens istandsættelse har vi desværre været nødt til at fælde nogle af de gamle stedsegrønne træer. Deres rodnet var blevet for stort og forårsagede skader på muren.

I forbindelse med plantningen af nye træer har vi udlagt nogle af de ikke ibrugværende gravsteder til permanente grønne områder, for at sikre at de nye træer får lov at vokse sig store. Nogle af de bevaringsværdige gravsten, som hidtil har stået samlet i et område ved siden af kapellet, vil blive flyttet til de nye grønne områder.


Den store taks er fældet

De flotte takser og tujaer er nu borte


"Hulen" findes ikke længere

Der er indrettet en læplads øst for våbenhuset

Her bliver der plantet syrener, når gravstene er flytte

Sådan ser der ud nu set fra vejen

Det store asketræ ved parkeringspladsen var sygt og måtte fældes